logotyp

Informace

Informace k prázdninovému provozu MŠ Mratín

 

LETNÍ (PRÁZDNINOVÝ) PROVOZ

Vážení rodiče,

v případě vážného zájmu o letní provoz v mateřských školách a termínech uvedených níže, vyplňte formulář „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – prázdninový provoz“ do vybrané MŠ a „Přihlášku dítěte k prázdninové docházce“ do naší MŠ. Formuláře jsou ke stažení a vytisknutí na našich webových stránkách, zde pod záložkou INFORMACE, kde budou zveřejněny i podklady k platbách (částky, způsob a termín platby) za prázdninový provoz v jednotlivých mateřských školách. Vyplněnou "Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - prázdninový provoz" a kopii Evidenčního listu (na žádost vydá třídní učitelka) v obálce označené "Prázdninový provoz" vhoďte do schránky příslušné mateřské školy, ve které budete žádat o přijetí k prázdninovému provozu. Přihlášku dítěte k prázdninové docházce do naší MŠ nám, prosím, odevzdejte nejpozději do 30.05.2020.

Termín odevzdání Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - prázdninový provoz a Evidenčních listů (kopie) je do 30.05.2020. Týká se všech zúčastněných mateřských škol (MŠ Bašť, MŠ Líbeznice, MŠ Měšice, MŠ Mratín).   
  

Prázdninový provoz:

01.07. - 10.07.2020 provoz MŠ Měšice                           7:00 – 17:00 hod.

13.07. - 17.07.2020 provoz MŠ Mratín                           7:00 – 17:00 hod.

03.08. - 08.08.2020 provoz MŠ Líbeznice                       7:00 – 17:00 hod.

10.08. - 14.08.2020 provoz MŠ Bašť                              7:00 – 17:00 hod.
 

Dále je naší povinností upozornit zákonné zástupce, že i když dítě mateřskou školu o prázdninovém provozu navštěvovat nebude (týká se pouze Mateřské školy Mratín), jsou povinni hradit úplatu za předškolní vzdělávání. Stanoveno vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

13. Dotazy a odpovědi MŠMT k předškolnímu vzdělávání:

Je zákonný zástupce povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání, i když dítě mateřskou školu o prázdninách nenavštěvuje?

V případě přerušení provozu na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka školy úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok. Pokud má mateřská škola provoz 14 dní, úplata je stanovaná na nejvýše polovinu měsíční úplaty. Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do MŠ nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce.

Vyvěšeno:  12.05.2020

Sejmuto:

INFORMACE

Prohlížení fotografií

obrázek
Fotografie v archivu si mohou prohlížet pouze zaregistrovaní. Nové fotografie na odkazu http://msmratin.rajce.idnes.cz/ Přihlašovací údaje jsou k dispozici u p. učitelek.

INFORMACE

ČERVEN

Ve středu 03.06. od 09:00 fotografování dětí do pamětních fotoknih (děti, které nastupují po prázdninách do školy) + třídní foto.
HOME - MŠ Mratín
 • image 24
 • image 25
 • image 26
 • image 27
 • image 28
 • image 29
 • image 30
 • image 31
 • image 33
 • image 32
 • image 34
 • image 35

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign