logotyp

Informace

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Úplata za předškolní vzdělávání byla pro školní rok 2022/2023 stanovena na 1200 Kč/dítě/měsíc.  
Informace k prázdninovému provozu MŠ Mratín


Všem žádostem, které byly odevzdány ve stanoveném termínu, tj. do 31.05.2022, bylo vyhověno a děti byly na prázdninový provoz přijaty. Nebylo vyhověno dvěma žádostem podaných zákonnými zástupci dětí z MŠ Bašť, kteří byli o tomto vyrozuměni e-mailem dne 16.06.2022. 

Zařazení dětí do tříd zveřejněno zde (viz níže) a bude vyvěšeno na ceduli na vstupní brance do mateřské školy.

Děti přijímáme od 7:00 do 8:00 hod. (tak aby děti byly v 8:00 hod. ve svých třídách).

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají zákonní zástupci od 12:00 do 12:30 hod.

Děti s celodenní docházkou od 15:00 hod. do 17:00 hod., po předchozí domluvě se zákonným zástupcem je možné dítě vyzvednout v jinou dobu, ne však po 17 hod.


Děti smí vyzvedávat z mateřské školy pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené – formulář „Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou“ (k dispozici na webových stránkách pod záložkou Dokumenty – Formuláře ke stažení nebo v šatnách mateřské školy).


Způsob omlouvání dětí: osobně, telefonicky (nejlépe SMS)
731 557 590 (budova Zámeček, třída Broučci)
725 069 774 (budova Zámeček, třída Včeličky)
725 904 478 (Nová budova, třída Mravenečci),
e-mailem – ms.mratin@tiscali.cz,
písemně do omluvného sešitu (v šatnách)Prázdninový provoz 01.07. – 15.07.2022 - zařazení dětí do tříd


přihlášené děti z MŠ Mratín          – ve svých kmenových třídách

  

děti z MŠ Bašť ze třídy Korálky   – budova Zámeček (třída Broučci)

děti z MŠ Bašť ze třídy Kostičky  – budova Zámeček (třída Broučci)

 

děti z MŠ Bašť ze třídy Hvězdičky – budova Zámeček (třída Včeličky) 

děti z MŠ Měšice                              – budova Zámeček (třída Včeličky)

 

děti z MŠ Líbeznice                          – Nová budova (třída Mravenečci)Přístup do obou budov je brankou u Nové budovy mateřské školy.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.


Těšíme se na prázdninovém provozu :-)

 


LETNÍ (PRÁZDNINOVÝ) PROVOZ

Vážení rodiče,

v případě vážného zájmu o letní provoz v mateřských školách a termínech uvedených níže, vyplňte formulář „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – prázdninový provoz“ do vybrané MŠ. 

„Přihlášku dítěte k prázdninové docházce“  vyplňují rodiče dětí, které se vzdělávají v naší mateřské škole (Mateřská škola Mratín) v případě zájmu o letní provoz v naší mateřské škole.
 Přihlášky, prosím, odevzdejte p. učitelkám ve svých třídách nejpozději do 31.05.2022.

Formuláře jsou ke stažení a vytisknutí na našich webových stránkách, zde pod záložkou INFORMACE, kde budou zveřejněny i podklady k platbách (částky, způsob a termín platby) za prázdninový provoz v jednotlivých mateřských školách.

Vyplněnou "Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - prázdninový provoz" a kopii Evidenčního listu (na žádost vydá třídní učitelka) v obálce označené "Prázdninový provoz" vhoďte do schránky příslušné mateřské školy, ve které budete žádat o přijetí k prázdninovému provozu. 

Termín odevzdání Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - prázdninový provoz a Evidenčních listů (kopie) je do 31.05.2022 (MŠ Líbeznice a MŠ Mratín) do 06.06.2022 (MŠ Bašť).
  

Prázdninový provoz:

01.07. - 15.07.2022 provoz MŠ Mratín                           7:00 – 17:00 hod.

01.08. - 05.08.2022 provoz MŠ Líbeznice                       7:00 – 17:00 hod.

08.08. - 12.08.2022 provoz MŠ Bašť                              7:00 – 17:00 hod.
 

Dále je naší povinností upozornit zákonné zástupce, že i když dítě mateřskou školu o prázdninovém provozu navštěvovat nebude (týká se pouze Mateřské školy Mratín), jsou povinni hradit úplatu za předškolní vzdělávání. Stanoveno vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyvěšeno:  26.04.2022

Sejmuto:

INFORMACE

Prohlížení fotografií

obrázek
Fotografie v archivu si mohou prohlížet pouze zaregistrovaní. Nové fotografie na odkazu http://msmratin.rajce.idnes.cz/ Přihlašovací údaje jsou k dispozici u p. učitelek.

AKTUALITY

ČERVENEC

Vše k prázdninovému provozu a zařazení přihlášených dětí do tříd naleznete pod záložkou Informace.

ČERVEN / ЧЕРВЕНЬ

03.06. (pátek) Divadlo Koloběžka, "Hurá na prázdniny" od 09:15 hod.

07.06. (úterý) vyšetření očí (přihlášené děti) od 09:00 hod.

14.06. (úterý) výlet třída Broučci a Včeličky - Naučná stezka Za pírkem klecanského sokola, odjezd v 07:45 hod. Bližší informace k výletu podají třídní p. učitelky.

17.06. (pátek) výlet třída Mravenečci - Zoopark Zelčín, odjezd v 08:10 hod. Bližší informace k výletu podají třídní p. učitelky.

23.06. (čtvrtek) od 17:00 hod. tradiční loučení s předškoláky + program

24.06. - 25.06. Kouzelná noc ve školce pro předškoláky (bližší informace budou poskytnuty na pozvánce)

30.06. (čtvrtek) dopoledne plné zábavy s Cucínem
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME - MŠ Mratín
 • image 24
 • image 25
 • image 26
 • image 27
 • image 28
 • image 29
 • image 30
 • image 31
 • image 33
 • image 32
 • image 34
 • image 35

Created by © 2013 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign