logotyp

MŠ Mratín

1. září 2021

1. září 2021Milé děti,
Vážení rodiče,

ve školce je vše připraveno na zahájení školního roku. Letos byly přípravy náročné, protože probíhala rekonstrukce budovy Zámeček téměř do posledního dne prázdnin. Tímto velice děkuji všem kolegyním za skvěle odvedenou práci a pozitivní přístup. Děvčata, VELKÉ DÍKY! Opět jsme se snažili vše uzpůsobit tak, abychom s Vámi dětmi mohli trávit co nejhezčí chvíle, abyste byly co nejradostnější, plné úsměvů a toužily po poznání. Naší snahou opět bude, abyste i Vy rodiče byli spokojeni a přiváděli děti do školky s klidným vědomím, že Vaše malé ratolesti jsou v dobrých rukou.

Zítra 1. září se na Vás moc, moc těšíme :-)


Našim kamarádům a kamarádkám, které 1. září poprvé usednou do školních lavic, přejeme, ať se jim ve škole daří, ať mají štěstí na hodné, empatické paní učitelky, pro které je práce s dětmi radostí a posláním.Prevence vzniku a šíření infekčních nemocí ve školách od 01.09.2021

Prevence vzniku a šíření infekčních nemocí ve školách od 01.09.2021

Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupují školy
a školská zařízení v souladu:

 1. s vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni Ministerstvem zdravotnictví, 
 2. s Doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a Manuálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (od 17.08.2021 zveřejněno na webových stránkách školy pod záložkou Informace). 


Důležité:

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Před zahájením vyučování se doporučuje s dítětem, žákem (případně jejich zákonnými zástupci) nebo studentem projít jednotlivé položky tohoto seznamu.

V případě, že dítě, žák nebo student na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takové dítě, žák, student musí opustit budovu školy podle pravidel uvedených v Manuálu.

Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:
 zvýšenou tělesnou teplotu
 suchý kašel
 dušnost
 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 ztrátu chuti a čichu
 bolest v krku
 bolest svalů a kloubů
 rýmu / ucpaný nos
 bolest hlavy

Zajistit, aby do školy a školského zařízení neměly přístup infekčně nemocné osoby. Upozornit zaměstnance a rodiče/zákonné zástupce, že nemocní musí zůstat doma.

Ochranu dýchacích cest užít v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-30-7-2021-k-ochrane-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf (mzcr.cz)

Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-7-2021-do-odvolani.pdf (mzcr.cz)
 
Dobrodružná stezka Matky Země

22.04. 2021
Naši milí kamarádi a kamarádky ze školky i mimo školku,

zveme vás na dobrodružnou výpravu, na které vás bude doprovázet Matka Země. Můžete se na ni vydat už dnes 22. dubna, kdy slavíme Den Země. Když se vám to nebude dnes hodit, můžete výpravu podniknout kdykoliv do neděle 25. dubna 2021 (včetně). My už ji máme za sebou, a můžeme vám říct, že to chce dobrodružného ducha, smysl pro legraci a bystrou hlavu. 

Co bude před výpravou potřeba:

- seznámit se s pohádkou O čarovné studánce
- nastudovat si mapu (popř. vytisknout a vzít s sebou)


Co si vzít na výpravu:

- sportovní oblečení a pevnou obuv
- něco na psaní
- tabulku na zaznamenání splněných úkolů (potřeba vytisknout)
- něco menšího na uložení předmětů


Pohádku, mapu a tabulku najdete ke stažení pod záložkou Rouškovníček - škola zvesela.

Vyplněnou tabulku můžete vhodit do poštovní schránky se sovičkou Rozárkou u mateřské školy - budova Zámeček.
30. dubna proběhne ve školce slosování. Vylosujeme 5 šťastných výherců, které budeme kontaktovat, a předáme jim drobné ceny. Do slosování nebudou zařazeny tabulky účastníků, kteří se výpravy zúčastnili v rámci vzdělávacího programu školky.


Přejeme vám, ať se vám na výpravě daří, a pořádně si to užijte!

07.04.2021

Milé děti,

slíbili jsme Vám, že po Velikonocích si budete moc vyzvednou překvapení za splnění úkolů a vyluštění tajenky z Výletu Mratínem za jarem.
Ta chvíle přišla.

Předávání překvapení bude probíhat v pátek 09.04.2021 od 09:00 do 14:00 hod. u budovy „Zámeček“ (vchod vrátky u zámečku, jak je poštovní schránka se sovou Rozárkou) na zazvonění. Pokud se Vám to nebude hodit, je možné si domluvit jiný termín. Děti, které budou moc už v pondělí do školky, si můžou překvapení vyzvednout v mateřské škole.

Prosíme Vás o dodržování předepsaných opatření (rozestupy, respirátory/roušky).

Děkujeme.

M. K.
  

 

01.04.2021

Milé děti,
Vážení a milí rodiče,

blíží se den, kdy se i v Mratíně otevře "skála" s pokladem.

Aby jste úspěšně zvládli cestu za pokladem, bude potřeba pečlivě si přečíst jednu z Krkonošských pohádek, a to Jak šel Trautenberk do hor pro poklad. Kdo nemá knížku doma, nic se neděje. Tuto pohádku najdete v sekci Rouškovníček - Škola zvesela z domova - U veverky Verunky (rolujte až dolů) - Příloha U veverky Verunky- bonus č. 2 - Cesta za pokladem. Abyste se v našem hlubokém lese neztratili, můžete si vytisknout i mapu.

Ne ledajaký den a ne každému se skála s pokladem otevře! Naše skála s pokladem se nebude otevírat pouze na jeden den jako v pohádce, ale pro člověka poctivého a dobrosrdečného se může otevřít až do Velikonočního pondělí (včetně) :-)

Na cestu za pokladem zveme samozřejmě i děti, kamarády a kamarádky, které do školky už/ještě nechodí.
 
Jinak stále ještě můžete podniknout i výlet Mratínem za jarem. Můžou se zúčastnit děti všech věkových kategorií :-)

Přejeme Vám krásné a pohodové Velikonoce.

Za celý kolektiv mateřské školy

Martina Kvasničková27.02.2021

Vážení a milí rodiče,

čeho jsme se obávali, nastalo. Doufejme, že nová nastavená opatření pomohou současnou neutěšenou situaci zlepšit. Touto cestou Vám chceme poděkovat za Váš zodpovědný přístup, zvláště v posledních dnech. Přejeme si, abychom se za tři týdny zase všichni ve zdraví sešli ve školce.

Pevné zdraví všem.

M. K.

Zde informace od MŠMT:  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

 • dětí v mateřské škole
 • dětí v přípravné třídě
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
 • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
 • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
 • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
 • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

OŠETŘOVNÉ: informace o ošetřovném zde: 

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.24.02.2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.


24.02.2021


Vážení a milí rodiče,

děkujeme všem rodičům, kteří nás informovali a informují o výskledcích testů. Třída Mravenečků bude opět v provozu od pondělí 01.03.2021. Do mateřské školy může Vaše dítě nastoupit až po obdržení negativního výsledku a za předpokladu, že nebude vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Těšíme se v pondělí.

Opatrujte se.

M. K.19.02.2021

Vážení a milí rodiče,

včera okolo 17.00 hod. Vám měla být e-mailem doručena zpráva z hygienické stanice s důležitými informacemi a pokyny ohledně karanténních opatření a testování PCR testem (týká se rodičů dětí ze třídy Mravenečků).
Pokud Vám zpráva nepřišla, kontaktujte mě, prosím, přepošlu Vám ji.


Do mateřské školy může Vaše dítě nastoupit až po obdržení negativního výsledku a uplynutí desetidenní karantény tedy po 25.02.2021 (nejdříve v pátek 26.02.2021) a za předpokladu, že nebude vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Pro ukončení karantény po 10 dnech od posledního kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 je potřeba Vaše dítě nechat otestovat PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to mezi 5. a 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou (20. – 22.02.2021), nejpozději však 10. den od posledního kontaktu s nemocnou osobou , tedy nejpozději do 25.02. včetně.

Pokud Vaše dítě nebude moc nastoupit od pátku 26.02. do mateřské školy z výše uvedených důvodů, nahlaste nám to, prosím, abychom mohli včas odhlásit Vašemu dítěti stravné.

Věřím, že vše dobře dopadne, jako ve třídě Včeliček, a v pátek 26.02. se opět setkáme ve zdraví ve školce.

M. K.
 


18.02.2021

Vážení a milí rodiče,

od zítřejšího dne tj. od 19.02.2021 je uzavřena třída Mravenečků z důvodu výskytu onemocnění Covid-19. Rodičům dětí ze třídy Mravenečků přijdou do e-mailů od hygienické stanice důležité informace a pokyny ohledně karanténních opatření a testování PCR testem.


26.01.2021


Vážení a milí rodiče,

od zítřejšího dne tj. od 27.01.2021 je uzavřena třída Včeliček z důvodu výskytu onemocnění Covid-19. Rodičům dětí ze třídy Včeliček přišly do e-mailů od hygienické stanice důležité informace a pokyny ohledně karanténních opatření a testování PCR testem.

Do mateřské školy může Vaše dítě nastoupit až po obdržení negativního výsledku a uplynutí desetidenní karantény tedy po 29.01.2021 (nejdříve v pondělí 01.02.2021). 

V případě, že se nepodaří provést odběr z časových a kapacitních důvodů v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tj. do 29.01.2021 a pokud Vaše dítě nebude mít žádné příznaky, karanténní opatření bude ukončeno bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou tj. 02.02.2021. Do mateřské školy může Vaše dítě nastoupit od středy 03.02.2021.

Od 27.01. do 29.01. jsou všechny děti ze třídy Včeliček automaticky odhlášeny ze stravování. Pokud Vaše dítě nebude moc nastoupit od pondělí 01.02. do mateřské školy z výše uvedených důvodů, nahlaste nám to, prosím, abychom mohli včas odhlásit Vašemu dítěti stravné.

Držíme palce, ať vše dobře dopadne a brzy se zase shledáme ve školce.

M. K.25.10.2020

Vážení a milí rodiče,

situace je opravdu vážná, proto, abychom ochránili zdraví našich dětí, Vaše, Vašich blízkých, naše a našich blízkých, Vás prosíme o dodržování nařízených opatření. Zejména 3 R - Roušky, Ruce, Rozestupy. V areálu školní zahrady a v budovách mateřské školy se, prosím, zdržujte jen po nezbytně nutnou dobu.

Jde nám především o to, aby naše školka fungovala a plnila svoji úlohu – vzdělávání dětí. Proto je velmi důležité, aby děti vstupovaly do mateřské školy bez příznaků akutního infekčního onemocnění. Mezi příznaky akutního infekčního onemocnění patří rýma jak průhledná tekoucí, tak zabarvená hustá, klidový kašel, chrapot, bolest v krku, vzestup teploty, bolesti hlavy, svalů, kloubů, malátnost, schvácenost, průjem, zvracení, kožní výsev.

Postup při zjištění příznaků akutního infekčního onemocnění v době, kdy je dítě ve škole:

- škola zajistí izolaci dítěte od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy, 
- neprodleně informuje zákonného zástupce (zákonný zástupce je povinen převzít si dítě co nejdříve, bez zbytečného odkladu),
- škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.


Věřím, že respektováním opatření a vzájemnou ohleduplností opět tuto nelehkou situaci společně zvládneme.

Držte se, opatrujte se a hlavně pevné zdraví všem.

M. K.

 


13.09.2020

Vážení a milí rodiče,

od pondělí 14.09. začnou probíhat stavební úpravy budovy Zámečku. Provoz MŠ NEBUDE přerušen ani omezen. Stavební práce budou zajištěny po bezpečnostní stránce, a budou prováděny tak, aby nezatěžovaly běžný provoz mateřské školy.

M. K.

  

09.09.2020

Vážení rodiče,

na základě nařízení ministra zdravotnictví od zítřka 10. září bude povolen vstup zákonným zástupcům a zmocněným osobám do budov mateřské školy poze v roušce nebo v jiném ochranném prostředku dýchacích cest (např. šátek, šál nebo jiný prostředek bránící šíření kapének). 
31.08.2020

Milé děti,
Vážení rodiče,

prázdniny utekly jako voda. Jistě jste si je pěkně užili a máte spoustu krásných zážitků... Ve školce je vše připraveno na zahájení školního roku. Snažili jsme se vše uzpůsobit tak, abychom s Vámi, naše milé děti, mohli trávit co nejhezčí chvíle, abyste byly co nejradostnější, plné úsměvů a toužily po poznání. Naší snahou opět bude, abyste i Vy rodiče byli spokojeni a přiváděli děti do školky s klidným vědomím, že Vaše malé ratolesti jsou v dobrých rukou.

Těšíme se zítra :-)


Našim kamarádům a kamarádkám, které 1. září poprvé usednou do školních lavic, přejeme, ať se jim ve škole daří, ať mají štěstí na hodné, empatické paní učitelky, pro které je práce s dětmi radostí a posláním.

19.08.2020

Vážení a milí rodiče, milé děti,

na základě doporučení MŠMT a vzhledem k dané situaci se informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí konat nebude. Veškeré informace k zahájení školního roku a organizaci budou k dispozici začátkem příštího týdne na našich webových stránkách pod záložkou INFORMACE. Kdyby Vám tam nějaká informace chyběla, nenašli jste, co jste potřebovali vědět, něčemu neporozuměli, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu ms.mratin@tiscali.cz  nebo  tel. 725498230, jsme tady pro Vás.
Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 01.09.2020. 
Zahájení školního roku zvládneme, vše proběhne v pořádku a společně si to užijeme, i za daných pravidel a pokynů stanovených MŠMT :-)

Užijte si krásně ještě zbytek prázdnin a opatrujte se.

V září se na Vás všechny už moc těšíme!

Za celý kolektiv MŠ

Martina Kvasničková
 


 


13.07. - 17.07.2020

přihlášené děti z MŠ Mratín – ve svých kmenových třídách

děti z MŠ Bašť – budova Zámeček (třída Broučci)

děti z MŠ Líbeznice – budova Zámeček (třída Včeličky)

děti z MŠ Měšice – nová budova (třída Mravenečci) 

Při vstupu do budovy bude dětem změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem a proběhne kontrola vyplněného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které odevzdáte ve třídě p. učitelce.

Pokud dítě bude vyzvedávat z mateřské školy jiná osoba než rodič dítěte, je nutné odevzdat vyplněné Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou.
Ke stažení a vytištění v sekci Dokumenty - Formuláře ke stažení - Zmocnění k vyzvedávání dítěte. Zde je ke stažení a vytištění i formulář Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Formuláře budou k dispozici i v šatnách obou budov.

Informace k provozu a organizaci najdete v sekci Provoz školy.

 

Mateřská škola Mratín

Mateřská škola MratínNaše mateřská škola je dobře strategicky umístěna. Nachází se v centru obce, ale v klidném prostředí. Budovu mateřské školy obklopuje velká, pěkná zahrada s pískovištěm, s novými prolézačkami a herními prvky, altánem a zahradním domkem k úschově nářadí a hraček. V dalším období plánujeme vytvoření dopravního hřiště a hřiště pro míčové hry.
Mateřská škola Mratín je od 1. 1. 2003 právním subjektem. V roce 2006 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy, tak vznikly prostory pro 2 nové třídy, zvýšila se kapacita z původních 22 dětí na 35 dětí. Na základě dalších úprav, schválených Krajskou hygienickou stanicí a provedených Obecním úřadem v Mratíně, mohla být navýšena kapacita mateřské školy na současných 40 dětí. Děti jsou v této budově rozděleny do dvou tříd - Broučci a Včeličky. Třídy se nachází v 1. patře. 
Od 1. září 2012 nám přibylo další pracoviště nedaleko stávající budovy na adrese Kostelecká 399. V nové budově mateřské školy je zřízena jedna třída „Mravenečci“ s kapacitou 25 dětí.
Všechny třídy jsou heterogenní. Ve všech třídách se vzdělávají děti ve věku 3 – 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky.
Obě budovy jsou dostatečně vybaveny hračkami, učebními pomůckami a různým didaktickým materiálem.
V průběhu roku je průběžně doplňována školní odborná knihovna o nové tituly z oblasti nejen pedagogické, ale i psychologické, sociální, estetické apod.
Součástí naší mateřské školy je i školní kuchyně v suterénu budovy. Její kapacita umožňuje vaření a rozvoz jídel pro děti a personál i v nové budově. Vzhledem k většímu množství obědů, přesnídávek a svačin, které se ve školní kuchyni vaří a připravují, byly tyto prostory částečně zmodernizovány a dokoupily se i moderní kuchyňské spotřebiče.
Technický stav budov je dostačující a odpovídá požadovaným normám z hlediska hygieny a bezpečnosti. Co se týče starší budovy „Zámečku“, plánuje zřizovatel výměnu oken a opravu vnějších stěn stavby.
V bezprostřední blízkosti mateřské školy se nachází rozlehlý sad, sportovní areál s fotbalovým a víceúčlovým hřištěm, které můžeme využívat během pobytu venku. V rámci vycházek do okolí máme k dispozici ke hrám a sportovním aktivitám i sokolské hřiště díky dobré spolupráci s T.J. Sokol Mratín.
Cílem činností MŠ v rámci ŠVP je vytvoření kompetencí pro skutečný život, ne jen pro situaci ve třídě. Právě proto se snažíme spolupracovat i s dalšími organizacemi v naší obci a v okolí.

 

Pomáháme dětem poznávat svět

Zkoumáme
Zkoumáme
Učíme se
Učíme se
Tvoříme
Tvoříme

INFORMACE

Prohlížení fotografií

obrázek
Fotografie v archivu si mohou prohlížet pouze zaregistrovaní. Nové fotografie na odkazu http://msmratin.rajce.idnes.cz/ Přihlašovací údaje jsou k dispozici u p. učitelek.

INFORMACE

ŘÍJEN

05.10. Divadlo Koloběžka "Houbařská pohádka" od 09:15 u nás ve školce

04.10. Logopedie I. skupina, další termíny logopedické péče viz záložka Školní a mimoškolní aktivity

ZÁŘÍ

27.09.2021 přerušen provoz MŠ - více pod záložkou Informace nebo Aktuality

Podklady k platbám a informace ke kroužkům (na nástěnce v šatně a na webu pod záložkou Školní a mimoškolní aktivity ve formátu PDF) dostanete v týdnu od 06.09. do 10.09.2021.

Veškeré informace k zahájení školního roku + k provozu škol ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 pod záložkami Informace, MŠ Mratín a Provoz školy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME - MŠ Mratín
 • image 24
 • image 25
 • image 26
 • image 27
 • image 28
 • image 29
 • image 30
 • image 31
 • image 33
 • image 32
 • image 34
 • image 35

Created by © 2013 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign