logotyp
Tvoříme
3 - (3)
Tvoříme

MŠ Mratín

25.10.2020

Vážení a milí rodiče,

situace je opravdu vážná, proto, abychom ochránili zdraví našich dětí, Vaše, Vašich blízkých, naše a našich blízkých, Vás prosíme o dodržování nařízených opatření. Zejména 3 R - Roušky, Ruce, Rozestupy. V areálu školní zahrady a v budovách mateřské školy se, prosím, zdržujte jen po nezbytně nutnou dobu.

Jde nám především o to, aby naše školka fungovala a plnila svoji úlohu – vzdělávání dětí. Proto je velmi důležité, aby děti vstupovaly do mateřské školy bez příznaků akutního infekčního onemocnění. Mezi příznaky akutního infekčního onemocnění patří rýma jak průhledná tekoucí, tak zabarvená hustá, klidový kašel, chrapot, bolest v krku, vzestup teploty, bolesti hlavy, svalů, kloubů, malátnost, schvácenost, průjem, zvracení, kožní výsev.

Postup při zjištění příznaků akutního infekčního onemocnění v době, kdy je dítě ve škole:

- škola zajistí izolaci dítěte od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy, 
- neprodleně informuje zákonného zástupce (zákonný zástupce je povinen převzít si dítě co nejdříve, bez zbytečného odkladu),
- škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.


Věřím, že respektováním opatření a vzájemnou ohleduplností opět tuto nelehkou situaci společně zvládneme.

Držte se, opatrujte se a hlavně pevné zdraví všem.

M. K.

 


13.09.2020

Vážení a milí rodiče,

od pondělí 14.09. začnou probíhat stavební úpravy budovy Zámečku. Provoz MŠ NEBUDE přerušen ani omezen. Stavební práce budou zajištěny po bezpečnostní stránce, a budou prováděny tak, aby nezatěžovaly běžný provoz mateřské školy.

M. K.

  

09.09.2020

Vážení rodiče,

na základě nařízení ministra zdravotnictví od zítřka 10. září bude povolen vstup zákonným zástupcům a zmocněným osobám do budov mateřské školy poze v roušce nebo v jiném ochranném prostředku dýchacích cest (např. šátek, šál nebo jiný prostředek bránící šíření kapének). 
31.08.2020

Milé děti,
Vážení rodiče,

prázdniny utekly jako voda. Jistě jste si je pěkně užili a máte spoustu krásných zážitků... Ve školce je vše připraveno na zahájení školního roku. Snažili jsme se vše uzpůsobit tak, abychom s Vámi, naše milé děti, mohli trávit co nejhezčí chvíle, abyste byly co nejradostnější, plné úsměvů a toužily po poznání. Naší snahou opět bude, abyste i Vy rodiče byli spokojeni a přiváděli děti do školky s klidným vědomím, že Vaše malé ratolesti jsou v dobrých rukou.

Těšíme se zítra :-)


Našim kamarádům a kamarádkám, které 1. září poprvé usednou do školních lavic, přejeme, ať se jim ve škole daří, ať mají štěstí na hodné, empatické paní učitelky, pro které je práce s dětmi radostí a posláním.

19.08.2020

Vážení a milí rodiče, milé děti,

na základě doporučení MŠMT a vzhledem k dané situaci se informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí konat nebude. Veškeré informace k zahájení školního roku a organizaci budou k dispozici začátkem příštího týdne na našich webových stránkách pod záložkou INFORMACE. Kdyby Vám tam nějaká informace chyběla, nenašli jste, co jste potřebovali vědět, něčemu neporozuměli, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu ms.mratin@tiscali.cz  nebo  tel. 725498230, jsme tady pro Vás.
Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 01.09.2020. 
Zahájení školního roku zvládneme, vše proběhne v pořádku a společně si to užijeme, i za daných pravidel a pokynů stanovených MŠMT :-)

Užijte si krásně ještě zbytek prázdnin a opatrujte se.

V září se na Vás všechny už moc těšíme!

Za celý kolektiv MŠ

Martina Kvasničková
 


 


13.07. - 17.07.2020

přihlášené děti z MŠ Mratín – ve svých kmenových třídách

děti z MŠ Bašť – budova Zámeček (třída Broučci)

děti z MŠ Líbeznice – budova Zámeček (třída Včeličky)

děti z MŠ Měšice – nová budova (třída Mravenečci) 

Při vstupu do budovy bude dětem změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem a proběhne kontrola vyplněného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které odevzdáte ve třídě p. učitelce.

Pokud dítě bude vyzvedávat z mateřské školy jiná osoba než rodič dítěte, je nutné odevzdat vyplněné Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou.
Ke stažení a vytištění v sekci Dokumenty - Formuláře ke stažení - Zmocnění k vyzvedávání dítěte. Zde je ke stažení a vytištění i formulář Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Formuláře budou k dispozici i v šatnách obou budov.

Informace k provozu a organizaci najdete v sekci Provoz školy.

 

Mateřská škola Mratín

Mateřská škola MratínNaše mateřská škola je dobře strategicky umístěna. Nachází se v centru obce, ale v klidném prostředí. Budovu mateřské školy obklopuje velká, pěkná zahrada s pískovištěm, s novými prolézačkami a herními prvky, altánem a zahradním domkem k úschově nářadí a hraček. V dalším období plánujeme vytvoření dopravního hřiště a hřiště pro míčové hry.
Mateřská škola Mratín je od 1. 1. 2003 právním subjektem. V roce 2006 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy, tak vznikly prostory pro 2 nové třídy, zvýšila se kapacita z původních 22 dětí na 35 dětí. Na základě dalších úprav, schválených Krajskou hygienickou stanicí a provedených Obecním úřadem v Mratíně, mohla být navýšena kapacita mateřské školy na současných 40 dětí. Děti jsou v této budově rozděleny do dvou tříd - Broučci a Včeličky. Třídy se nachází v 1. patře. 
Od 1. září 2012 nám přibylo další pracoviště nedaleko stávající budovy na adrese Kostelecká 399. V nové budově mateřské školy je zřízena jedna třída „Mravenečci“ s kapacitou 25 dětí.
Všechny třídy jsou heterogenní. Ve všech třídách se vzdělávají děti ve věku 3 – 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky.
Obě budovy jsou dostatečně vybaveny hračkami, učebními pomůckami a různým didaktickým materiálem.
V průběhu roku je průběžně doplňována školní odborná knihovna o nové tituly z oblasti nejen pedagogické, ale i psychologické, sociální, estetické apod.
Součástí naší mateřské školy je i školní kuchyně v suterénu budovy. Její kapacita umožňuje vaření a rozvoz jídel pro děti a personál i v nové budově. Vzhledem k většímu množství obědů, přesnídávek a svačin, které se ve školní kuchyni vaří a připravují, byly tyto prostory částečně zmodernizovány a dokoupily se i moderní kuchyňské spotřebiče.
Technický stav budov je dostačující a odpovídá požadovaným normám z hlediska hygieny a bezpečnosti. Co se týče starší budovy „Zámečku“, plánuje zřizovatel výměnu oken a opravu vnějších stěn stavby.
V bezprostřední blízkosti mateřské školy se nachází rozlehlý sad, sportovní areál s fotbalovým a víceúčlovým hřištěm, které můžeme využívat během pobytu venku. V rámci vycházek do okolí máme k dispozici ke hrám a sportovním aktivitám i sokolské hřiště díky dobré spolupráci s T.J. Sokol Mratín.
Cílem činností MŠ v rámci ŠVP je vytvoření kompetencí pro skutečný život, ne jen pro situaci ve třídě. Právě proto se snažíme spolupracovat i s dalšími organizacemi v naší obci a v okolí.

 

Pomáháme dětem poznávat svět

Zkoumáme
Zkoumáme
Učíme se
Učíme se
Tvoříme
Tvoříme

INFORMACE

Prohlížení fotografií

obrázek
Fotografie v archivu si mohou prohlížet pouze zaregistrovaní. Nové fotografie na odkazu http://msmratin.rajce.idnes.cz/ Přihlašovací údaje jsou k dispozici u p. učitelek.

INFORMACE

LEDEN

18.01. p. Janeček, "Klaun Edy" od 09:30 hod.

27.01. Divadlo Koloběžka, "Popletená zimní pohádka" od 09:10 hod.

Termíny logopedické diagnostiky a logopedické péče viz záložka Školní a mimoškolní aktivity
HOME - MŠ Mratín
 • image 24
 • image 25
 • image 26
 • image 27
 • image 28
 • image 29
 • image 30
 • image 31
 • image 33
 • image 32
 • image 34
 • image 35

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign