logotyp

MŠ Mratín

Oznámené rodičům

Oznámené rodičům16.05.2020

Pokyny a organizační podmínky po znovuotevření mateřské školy

1)   Příchod do MŠ: u vchodu dezinfekce rukou (dospělé osoby), dodržovat rozestupy, mít zakrytá ústa a nos, doprovod dítěte jedním zákonným zástupcem.

2)  Před vchodem do budovy bude dětem změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem a proběhne kontrola čestného prohlášení (vyplněné, podepsané), bez tohoto prohlášení nesmí dítě vstoupit do budovy mateřské školy; rozestupy a počet osob v šatně bude koordinovat provozní personál.

3)   Předání dítěte učitelce ve třídě – zákonný zástupce, vždy pouze jedna osoba se zakrytými ústy a nosem! Předání čestného prohlášení učitelce na třídě. (Do mateřské školy je zakázán vstup dalším osobám, důrazně žádáme: dodržujte nařízení pouze jedné doprovodné dospělé osoby.)

4)  Do budov MŠ je zakázáno vjíždět kočárky, uschovávat zde kola, koloběžky, sedáky do aut atd.

5)   S sebou: 1x rouška v igelitovém sáčku – ponechat v šatně (pro případ zjištění onemocnění dítěte ve skupině v průběhu dne), dostatek oblečení – co nejvíce času budeme trávit venku na školní zahradě.

6)   Zakazuje se nosit do mateřské školy!!!: hračky z domova, polštářky, látkové kapesníky apod.

7)   Děti MUSÍ být zdravé, nejevící žádné známky infekčního onemocnění. V případě zjištění stavu dítěte, kdy vykazuje známky infekčního onemocnění, je naší povinností kontaktovat KHS a izolovat skupinu.

8)   Stravování zajištěno obvyklým způsobem, dle doporučení MŠMT. Na základě hygienických a bezpečnostních opatření nelze za současné situace vydávat stravu domů.

9)   Vyzvedávání dětí – stejný postup jako při přivádění dětí, nezdržovat se v šatně ani v areálu MŠ!


11.05.2020

Vážení a milí rodiče,

vzhledem k současné situaci, související s pandemií COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-COV-2, si Vás dovolujeme upozornit na přísná pravidla, kterými se naše mateřská škola bude řídit při obnovení provozu od 18.05.2020.

1. Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ. Formulář čestného prohlášení si, prosím, stáhněte a vytisněte z našich webových stránek - záložka DOKUMENTY - FORMULÁŘE KE STAŽENÍ.

2. Před vstupem do budovy bude dětem měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. V případě naměření zvýšené teploty, horečky nesmí dítě do mateřské školy vstoupit.

3. Do mateřské školy bude přijato dítě jen zcela zdravé. To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění - rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka a to i samostatně, nejen v kombinaci. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit (tím je myšleno jak dítě, tak osoba, která dítě přivádí).

4. V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně kontaktován rodič, který je povinnen si pro dítě okamžitě (v co možná nejkratším časovém úseku) do mateřské školy přijet.

5. U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu.

Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy.

V naší mateřské škole se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění a v rámci onemocnění COVID-19 ještě více zpřísňujeme pravidla hygieny, včetně důležitého prvku nácviku hygienického mytí rukou u dětí.

Po zítřejší poradě Vás budeme informovat o provozu školy a o dalších přijatých hygienických opatření.


M. K.09.05.2020

Milé děti,

máme pro Vás malé překvapení - klaunské představení s názvem "Klaun Eddie" formou přímého přenosu na internetu. Vystoupení můžete sledovat na mobilech, tabletech či počítačích.
Stačí, když si v pondělí 11.05. v 10:00 hod. kliknete na tento link
https://youtu.be/ODYRDLTG1Yg
 a můžete si s klaunem Eddiem užít spoustu legrace :-)

M. K.


05.05.2020

Vážení a milí rodiče,

po vyhodnocení hygienických a bezpečnostních pokynů vydaných MŠMT a nutných opatření, které musíme za dané situace přijmout k bezpečnému zajištění výchovně vzdělávacího procesu, provozních a personálních podmínek, došlo k dohodě, že provoz mateřské školy bude obnoven od pondělí 18.05.2020.

Důležité informace týkající se provozu a hygienických opatření budou zveřejněny na našem webu nejpozději do11.05.2020.


Milé děti,

tak už se nám to blíží, moc se na vás těšíme, ale než se setkáme, máme pro vás ještě připraveno pár malých překvapení a samozřejmě zábavné úkoly a aktivity v Rouškovníčkovi :-)

M. K.


04.05.2020

Vážení a milí rodiče,

na základě pedagogické a provozní rady a jednání se zřizovatelem, které proběhnou zítra, zveřejníme veškeré potřebné informace k obnovení provozu mateřské školy.
Níže se můžete seznámit, pokud se již tak nestalo, s hygienickými pokyny pro MŠ, které vydalo MŠMT:

Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že na přelomu dubna a května připraví soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy. Ministr školství Robert Plaga včera, v pátek 1. května, na tiskové konferenci oznámil, že resort materiály finalizoval a nyní budou distribuovány do škol a zřizovatelům. "Na materiálech jsme úzce spolupracovali s ministerstvem zdravotnictví a jeho pracovní skupinou pro řízení uvolňování karanténních opatření v čele s epidemiologem Rastislavem Maďarem. Primární pro nás byla proveditelnost. Jsem toho názoru, že se nám podařilo najít dobrý kompromis," řekl ministr školství na tiskové konferenci.

Manuál pro mateřské školy naleznete ZDEpro školy základní pak ZDE a školy střední a konzervatoře ZDE.

Ještě bych Vás velice ráda požádala o informaci, zda se po obnovení provozu bude Vaše dítě do konce školního roku účastnit předškolního vzdělávání nebo zůstane v domácí péči. Pošlete nám, prosím, tuto informaci na naši e-mailovou adresu ms.mratin@tiscali.cz do 08.05.2020. Velice nám to pomůže při přípravě vzdělávacího procesu a při organizaci provozu s ohledem na vydané hygienické a bezpečnostní pokyny. Děkuji Vám.

Těším se zítra tady, na našich stránkách, a ještě více se těšíme na shledanou ve školce.

M. K.


24.04.2020

Vážení a milí rodiče,

vzhledem k současné zmatené situaci Vám zatím bohužel nemůžu poskytnout přesné informace k otevření mateřské školy. Určitě chceme do konce školního roku MŠ otevřít. Po dětech se nám moc stýská a nedovedeme si představit, že bychom se s nimi už do prázdnin nesetkaly.
Dle vyjádření MŠMT by měl být do konce dubna zveřejněn manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol. 
Na základě tohoto manuálu a v souvislosti s tím, jak se bude situace dál vyvíjet, rozhodneme společně se zřizovatelem, kdy a za jakých podmínek bude provoz MŠ obnoven.

V záložce "Rouškovníček" stále můžete čerpat aktivity, náměty a nápady pro Vaše/naše děti a společně se pobavit u krátkých videozáznamů, které pro děti natáčíme :-)

Pod záložkou "Zápis do naší školy" jsou k dispozici veškeré informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. 

Závěrem bych Vám za nás za všechny chtěla srdečně poděkovat za krásné obrázky, fotografie, videa, milé zprávy a maily, které nám posíláte. Dělají nám obrovskou radost a udržují nás v dobré psychické kondici :-)

M. K. 

 
25.03.2020

Vážení a milí rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. března 2020 a s ohledem na řadu dalších mimořádných opatření vydaných vládou zůstává i nadále PŘERUŠEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY MRATÍN, a to až do odvolání. Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem. Danou situaci jsme vyhodnotili jako příliš rizikovou na to, abychom provoz mateřské školy v současné době znovu zahájili.Věřte nám, že ani pro nás nejsou tato opatření vůbec příjemná, že bychom stokrát raději byly s Vašimi/našimi dětmi ve školce. 

K mateřským školám na webu MŠMT:

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Mateřské školy 

 • Provoz MŠ vláda nezakázala. MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit. Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné – bližší informace podá MPSV a Česká správa sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/. Formulář na ošetřovné potvrzuje školka, je možné i elektronicky. 
 • Pokud je MŠ v provozu, tak se na ni neuplatňuje žádné omezení 15 dětí (toto pravidlo bylo zmíněno v kontextu určování institucí k hlídání dětí ve věku 3-10 let vybraných potřebných profesí). 
 • Zřízení dětské/hlídací skupiny ve firmě/neziskovou organizací je podle názoru MŠMT možné. Musí být dodržovány zásady hygieny. 

Roušky

 • Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole. V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd.
Raději nechávám bez komentáře...

K platbám úplaty za předškolní vzdělávání a stravování:

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) bude v souvislosti s přerušením provozu adekvátně snížena podle Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, §6 odst. 5.

Co se týče stravného, od 16.03.2020 jsou všechny děti automaticky odhlášené ze školního stravování.

Prosím, abyste zatím platby nepozastavovali. Rodiče, kteří hradí úplatu za předškolní vzdělávání a stravné v hotovosti, uhradí částku za období přerušení provozu, až bude provoz mateřské školy znovu zahájen.

A dáme si něco veselého a povzbudivého na závěr. Dnes mě potěšilo a rozveselilo, když jsme si doma společně zazpívali se Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem "Není nutno" - vysíláno na ČT 1 ve 12:30 s milým úvodním slovem Zdeňka Svěráka. Tak pojďme, zazpíváme si :-)

Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo. Chceš-li, trap se, že ti v kapse zlaté mince nechřestí, nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. Nemít prachy - nevadí, nemít srdce - vadí, zažít krachy - nevadí, zažít nudu - jó to vadí, to vadí. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.

SKVĚLÉ :-)


M. K.


24.03.2020

Vážení a milí rodiče, drahé kolegyně,

jsem ráda, že Vám můžu sdělit radostnou zprávu, na kterou jsme všichni (dlouho) čekali. Výsledek testu na přítomnost koronaviru je negativní. Děkuji Vám všem za trpělivost, vím, že to pro Vás nebylo jednoduché, za cenné rady, za milé a povzbuzující zprávy, za krásné obrázky... Naší milé kolegyni přejeme zasloužený klid na doléčení :-)
Tak se i nadále opatrujme, jde především o zdraví, zvlášť v této nelehké době.

M. K.


23.03.2020

Dobrý večer,

dnes jen krátká zpráva. Výsledek testu neznáme, doufám, že už zítra Vám budu moci předat dobrou zprávu, jinou ani nečekám :-)
V následujících dnech Vás budu informovat o dalších opatřeních, provozu a organizaci mateřské školy, platbách za předškolní vzdělávání a školní stravování atd.
Moc pozdravujeme naše děti a vyřiďte jim, prosím, že se na ně už moc těšíme :-)

Hezký večer a na shledanou zítra.

M. K.


20.03.2020

Hezké páteční odpoledne,

mrzí mě to, ale ani dnes výsledek testu nebudeme znát. Byli jsme informováni, že výsledek testu nám bude sdělen v pondělí nebo úterý. Dle vyjádření ministerstva zdravotnictví máme kapacitu laboratoří dostatečnou... Otázkou ale je, zda mají v laboratořích čím vzorky testovat. Tak musíme doufat, že z Číny k nám bude dopraveno dostatek testovacích sad.
Nezbývá nám než být trpěliví, optimističtí a chránit sebe a naše bližní.
Skončím pozitivní zprávou. Kolegyně se cítí lépe a její zdravotní stav se zlepšil. Všechny povzbuzující vzkazy od Vás jsem vyřídila. Je moc potěšena a za vše děkuje.

M. K.


19.03.2020

Všem přeji hezký večer,

výsledek testu zatím nevíme, ale můžu Vás alespoň trochu potěšit a uklidnit zprávou, že nikdo další z personálu školky ani rodinných příslušníků nemá příznaky nákazy koronavirem. Moc si přejeme, abyste i Vy a Vaši/naši blízcí byli zdraví, a toto náročné období abychom ustáli v co největší psychické a fyzické pohodě, ač pro mnoho lidí to není a nebude snadné. Musíme si pomáhat...

M.K.


18.03.2020

Hezké odpoledne všem,

tak odebrání vzorku máme za sebou (píši máme, protože to s naší kolegyní prožíváme určitě všichni), dle vyjádření zdravotníků bychom měli vědět výsledek nejpozději v pátek, ale... Stále věřím, že vše dobře dopadne. Velké díky za nabídku pomoci, za cenné rady a konzultace, za milé a povzbuzující zprávy. Vědomí, že až bude potřeba, máme se na koho obrátit a pocit, že jste s námi, nás těší a nabíjí pozitivní energií :-) Jsem přesvědčena, že díky vzájemné důvěře a dobré spolupráci vše zvládneme. 

M. K.


17.03.2020

Vážení a milí rodiče, drahé kolegyně,

už si připadám trochu jako náš pan premiér a ministr zdravotnictví na tiskových konferencích... Stejně tak, jako nám oni slibují, že v nejbližší době bude dostatek roušek, respirátorů a dezinfekčních přípravků, i já Vám slibuji, že se blíží den, kdy se dozvíme výsledek testu. Bohužel systém funguje úplně jinak, než nám je předkládáno z informačních zdrojů. Dnes, když konečně mělo dojít k odběrům, ozvali se kolegyni z hygienické stanice a po konzultaci usoudili, že jí odběr neudělají, že má posečkat v domácí karanténě, a kdyby se jí přitížilo, má je opětovně kontaktovat. A to vše i přesto, že bylo několikrát zdůrazněno, že pracuje v mateřské škole. Náš pan starosta spolu s panem starostou z Líbeznic vyjednal odběr v Nemocnici v Mladé Boleslavi. Tak se naše kolegyně vypravila do Mladé Boleslavi, tam jí bohužel odběr nemohli udělat, protože ji mezitím hygienická stanice vymazala z databáze čekatelů na odběr... Tak abychom se dobrali k nějakému závěru. Zítra naše statečná kolegyně, místo aby se léčila a odpočívala, podnikne další cestu, tentokrát do Prahy, kde si bude muset nechat udělat odběr na koronavirus pro samoplátce, jinak bychom zůstávali další dlouhé dny v nejistotě, a to si nemůžeme dovolit vůči Vám, nám ani Vašim/našim blízkým. Ač věříme, že nakonec vše dobře dopadne, nemůžeme nic riskovat. Odběr budeme kolegyni samozřejmě kompenzovat.
Už Vám raději nebudu nic slibovat, protože po tomto všem vůbec netuším, jak dlouho bude trvat vyhodnocení testu. Nebudu psát ve čtvrtek, v pátek... Prostě až budeme výsledek vědět, okamžitě se ho dozvíte. Neslibuji, ale věřím, že bude O. K. :-)
Tak se držme, opatrujme se ve zdraví, buďme pozitivní a chraňme sebe a naše bližní (šijme roušky, vyrábějme domácí dezinfekční a antivirocidní prostředky..., ale hlavně pomáhejme těm, kteří to potřebují). Opět moc děkuji všem ohleduplným, zodpovědným a ochotným pomáhat :-)

M. K.


16.03.2020

Teprve dnes po opakovaném volání na linku 112 kontaktovali kolegyni z hygienické stanice a slíbili, že během dneška, nejpozději zítra, přijedou na odběr vzorků. Tím se prodlouží i doba, kdy budeme znát výsledky testu. Věříme, že vše dopadne dobře. Kolegyni moc chválím za zodpovědné jednání a vážím si, jak k celé, pro ni samotnou  nelehké situaci přistupuje. Stejně tak bych chtěla poděkovat rodičům a kolegyním za zodpovědný a ohleduplný přístup. Buďme pozitivní, dodržujme, co máme a vše se v dobré brzy obrátí :-)
Zítra budu všem, kteří si poslali žádost, rozesílat potvrzené formuláře na čerpání ošetřovného.                

M. K.


15.03.2020

Vážení rodiče,

s okamžitou platností (od pondělí 16.03.2020) se až do odvolání přerušuje provoz mateřské školy z důvodu nahlášené předběžné karantény jedné z pracovnic.
Velice Vás žádáme o ohleduplnost a doporučujeme karanténní opatření do doby, kdy budou známy výsledky testu, o kterých Vás budeme neprodleně informovat (předpoklad do úterního večera).
Rodiče, kteří budou potřebovat potvrzení na čerpání ošetřovného, prosíme, aby svou žádost zaslali na mailovou adresu školy: ms.mratin@tiscali.cz. Vyplněné potvrzení Vám pošleme zpět elektronickou cestou.


10.03.2020

Vážení rodiče, vláda vydala další mimořádná opatření k zamezení šíření koronaviru. Jedním z  nařízených opatření je uzavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol od zítřejšího dne, tj. od 11.3.2020. Na mateřské školy se opatření nevztahuje. Od půlky února nemáme nahlášen žádný návrat dítěte a nejbližších rodinných příslušníků ze zasažených oblastí, tudíž situace ve škole je naprosto standardní. Zavedená hygienická opatření jsou ryze preventivního charakteru, stejně tak jako při výskytu jiných infekčních onemocnění. Jak bylo dříve uvedeno - upraven režim úklidu, zvýšená hygiena u dětí a personálu školy, sledování zdravotního stavu dětí. 


 
 

To ostatní je na nás všech. Zodpovědnost, ohleduplnost, nepropadání panice. 

V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat zde, na webových stránkách školy.

ČSSZ - informace

karanténa a ošetřovnékaranténa a ošetřovné

Mateřská škola Mratín

Mateřská škola MratínNaše mateřská škola je dobře strategicky umístěna. Nachází se v centru obce, ale v klidném prostředí. Budovu mateřské školy obklopuje velká, pěkná zahrada s pískovištěm, s novými prolézačkami a herními prvky, altánem a zahradním domkem k úschově nářadí a hraček. V dalším období plánujeme vytvoření dopravního hřiště a hřiště pro míčové hry.
Mateřská škola Mratín je od 1. 1. 2003 právním subjektem. V roce 2006 došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy, tak vznikly prostory pro 2 nové třídy, zvýšila se kapacita z původních 22 dětí na 35 dětí. Na základě dalších úprav, schválených Krajskou hygienickou stanicí a provedených Obecním úřadem v Mratíně, mohla být navýšena kapacita mateřské školy na současných 40 dětí. Děti jsou v této budově rozděleny do dvou tříd - Broučci a Včeličky. Třídy se nachází v 1. patře. 
Od 1. září 2012 nám přibylo další pracoviště nedaleko stávající budovy na adrese Kostelecká 399. V nové budově mateřské školy je zřízena jedna třída „Mravenečci“ s kapacitou 25 dětí.
Všechny třídy jsou heterogenní. Ve všech třídách se vzdělávají děti ve věku 3 – 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky.
Obě budovy jsou dostatečně vybaveny hračkami, učebními pomůckami a různým didaktickým materiálem.
V průběhu roku je průběžně doplňována školní odborná knihovna o nové tituly z oblasti nejen pedagogické, ale i psychologické, sociální, estetické apod.
Součástí naší mateřské školy je i školní kuchyně v suterénu budovy. Její kapacita umožňuje vaření a rozvoz jídel pro děti a personál i v nové budově. Vzhledem k většímu množství obědů, přesnídávek a svačin, které se ve školní kuchyni vaří a připravují, byly tyto prostory částečně zmodernizovány a dokoupily se i moderní kuchyňské spotřebiče.
Technický stav budov je dostačující a odpovídá požadovaným normám z hlediska hygieny a bezpečnosti. Co se týče starší budovy „Zámečku“, plánuje zřizovatel výměnu oken a opravu vnějších stěn stavby.
V bezprostřední blízkosti mateřské školy se nachází rozlehlý sad, sportovní areál s fotbalovým a víceúčlovým hřištěm, které můžeme využívat během pobytu venku. V rámci vycházek do okolí máme k dispozici ke hrám a sportovním aktivitám i sokolské hřiště díky dobré spolupráci s T.J. Sokol Mratín.
Cílem činností MŠ v rámci ŠVP je vytvoření kompetencí pro skutečný život, ne jen pro situaci ve třídě. Právě proto se snažíme spolupracovat i s dalšími organizacemi v naší obci a v okolí.

 

Pomáháme dětem poznávat svět

Zkoumáme
Zkoumáme
Učíme se
Učíme se
Tvoříme
Tvoříme

INFORMACE

Prohlížení fotografií

obrázek
Fotografie v archivu si mohou prohlížet pouze zaregistrovaní. Nové fotografie na odkazu http://msmratin.rajce.idnes.cz/ Přihlašovací údaje jsou k dispozici u p. učitelek.

INFORMACE

ČERVEN

Ve středu 03.06. od 09:00 fotografování dětí do pamětních fotoknih (děti, které nastupují po prázdninách do školy) + třídní foto.

KVĚTEN

Prázdninový provoz pod záložkou INFORMACE

11.05.2020 od 10:00 hod. živé vysílání pro naše děti - "Klaun Eddie" (bližší informace v aktualitách)

HOME - MŠ Mratín
 • image 24
 • image 25
 • image 26
 • image 27
 • image 28
 • image 29
 • image 30
 • image 31
 • image 33
 • image 32
 • image 34
 • image 35

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign